O firmie | Usługi | Uprawnienia | Referencje | Ważne strony | Partnerzy | Download  | Kontakt

            Firma ZYBUD-wycena nieruchomości i specjalistyczne usługi S.C. działa na rynku od 1999 r. Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, projektów inwestycyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz innych składników mieszczących się w zakresie naszych uprawnień na terenie całego kraju. Wykonujemy wyceny dla wszystkich przewidzianych prawem celów. Naszym klientom gwarantujemy wysoką jakość obsługi.


    O firmie » Usługi 

     
 

Wycena nieruchomości:

 
 
 • dla potrzeb zabezpieczenia kredytu bankowego lub celów pochodnych

 • dla potrzeb sprzedaży

 • dla potrzeb podatkowych np. przy nabyciu nieodpłatnym w drodze spadku lub darowizny i inne

 • dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za pozostawione poza granicami kraju mienie (Wycena Mienia Zabużańskiego)
 • dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej

 • dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • dla potrzeb ustalenia lub aktualizacji opłat za trwały zarząd

 • dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste

 • dla potrzeb amortyzacji podatkowej

 • dla potrzeb wykupu i wywłaszczeń przy realizacji inwestycji celów publicznych

 
 

Wycena maszyn i urządzeń

 
 

Opracowania specjalistyczne

 
 
 • wycena przedsiębiorstw

 • ekspertyzy

 • analizy dot. nieruchomości

 • regulacja stanów prawnych

 
 

Usługi inne

 
 
 • doradztwo techniczne w budownictwie

 • opinie techniczne w budownictwie

 • kosztorysowanie
 • nadzory budowlane, kierowanie pracami budowlanymi
 • wystąpienia o samodzielność lokali mieszkalnych i użytkowych

 • inwentaryzacje i pomiary

 
copyright by 2005 Zybud S.C.

powered & design by ADDgam