O firmie  |  Usługi  |  Uprawnienia  |  Referencje  |  Ważne strony  |  Partnerzy  |  Download  |  Kontakt

            Firma ZYBUD-wycena nieruchomości i specjalistyczne usługi S.C. działa na rynku od 1999 r. Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, projektów inwestycyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz innych składników mieszczących się w zakresie naszych uprawnień na terenie całego kraju. Wykonujemy wyceny dla wszystkich przewidzianych prawem celów. Naszym klientom gwarantujemy wysoką jakość obsługi.

     O firmie »
     
 

inż. bud. Zygmunt Idźkowski

 

      Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej w specjalności budownictwo miejskie i przemysłowe, rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe nr 1841 w zakresie szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 26 kwietnia 1996 r.
Doświadczenie zawodowe:
      10 lat pracy na stanowisku kierownika budowy, ok. 20 lat praktyki na stanowisku starszego inspektora nadzoru (ważniejsze nadzorowane inwestycje: FAT, Ośrodek Telewizyjny TV2 we Wrocławiu, rozbudowa Szpitala Przeciwgróźlicowego przy ul. Grabiszyńskiej, Osiedla Mieszkanio­we "Huby", "Gaj", "Anna", "Przyjaźni Polsko-Radzieckiej") .

 
     
 

mgr Marek Idźkowski

 

      Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe nr 4125 w zakresie szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast dnia 5 grudnia 2003 r.

 
     
 

mgr Jacek Przybyłkiewicz

 

   Absolwent Wydziału Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe nr 4004 w zakresie szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast dnia 6 czerwca 2003 r.

 
     OŚWIADCZENIA zgodne z art. 22 ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. nr 76, poz. 344 z późn. zm.)

copyright by 2005 Zybud S.C.

powered & design by ADDgam